Информационна бележка

Информационна бележка

Съгласно изискванията на Закон за защита на личните данни (ЗЗЛД) , и на Закона за електронната търговия, финансово-счетоводна кантора ЕВРО ФИНАНС 2007 ЕООД е длъжна да приема личните Ви данни, които ни предоставяте относно Вас, член на семейството Ви или друго лице, и да съхранява без да ги разпространява. Целта на събирането на тези данни е да бъде изпращана кореспонденция, да бъдат изпълнени поръчките и да се изготвят собствени статистики.

Вие трябва да ни предоставите тези данни, тъй като са необходими за изпълнение на поръчките. Вашият отказ определя невъзможността за поставяне на поръчката Ви на този сайт и за обработването й.

Регистрираната информация е предназначена да бъде използвана от счетоводител и само за следните получатели: финансово-счетоводен отдел - бази данни от фирма “ЕВРО ФИНАНС 2007” ЕООД.

Съгласно разпоредбите на ЗЗЛД всяко физическо лице има право на достъп до отнасящи се за него лични данни, право да се противопостави на обработката на лични данни отнасящи се за него, право и да изиска изтриване на данните *, както и правото да се обърне към съда.

Ако някои от данните Ви са грешни Ви молим да ни информирате възможно по-бързо.

Забележка:

* всяко лице има правото да се противопостави, въз основа на законни мотиви, на обработката на данните отнасящи се за него. Това право на възражение може да бъде изключено за някои видове обработка на данни предвидени в закона (напр.: обработка на данни извършена от финансови и данъчни, полицейски, съдебни органи и органи за социална сигурност). В последствие, тази забележка не може да съществува, ако обработката е със задължителен характер; всяко лице, освен това, има правото да се противопостави, без възнаграждение и без никакво обяснение, на обработката на своите лични данни за целите на директен маркетинг.

  • 9:00 am to 5:30 pm

Свържете се нас

02/ 44 16 359

Посетете офисът ни

София, ул. Враня № 73, ателие 1

Пишете ни на имейл

eurofinance_2007@abv.bg

Работно време

9:00 am to 5:30 pm пн - пк

Нова новина

  • Начало
  • Новини
  • Учредените на територията на България юридически лица и други правни образувания са задължени да предоставят информация относно техните действителни собственици
blog article

Учредените на територията на България юридически лица и други правни образувания са задължени да предоставят информация относно техните действителни собственици

Информираме Ви, че в периода от 01 февруари 2019 г. до 31 май 2019 г., учредените на територията на Република България юридически лица и други правни образувания са задължени да предоставят информация относно физическите лица, които са техни действителни собственици, включително с подробни данни относно притежаваните от тях права. Информацията за действителните собственици се предоставя на Агенция по вписванията за вписване на данните в Търговския регистър, Регистър БУЛСТАТ и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

Данните от този регистър няма да бъдат публични, а ще служат единствено за целите на дирекция „Финансово разузнаване“ на ДАНС, БНБ, Комисията за финансов надзор, други държавни органи и лица, посочени в закона.

Предоставянето на посочената информация става чрез декларация по образец, с нотариална заверка на подписите, която се подава от лицата, представляващи юридическите и съответните други правни образувания.

Въведеното ново законово задължение е приложимо за учредените на територията на Република България юридически лица и други правни образувания, както и тези, които действат на територията на Република България в качеството си на доверителни собственици на тръстове, попечителски фондове и други подобни чуждестранни правни образувания, учредени и съществуващи съобразно правото на юрисдикциите, допускащи такива форми на доверителна собственост. Изключение е допуснато по отношение на декларирането на данните за действителните собственици - физически лица, в случай, че те вече са вписани на друго основание по партидите в съответния регистър - например ЕООД-та, притежавани от физически лица. Но когато действителните собственици са физически лица, различни от вписаните и попадат в обхвата на законовото определение за действителен собственик, те ще бъдат задължени да заявят за вписване изискваната информация.

Всяко юридическо лице, което не декларира в срок изискваната информация е заплашено от имуществена санкция от 1 000 до 10 000 лв. За дружества като банки, застрахователи, лизингови предприятия и други, имуществената санкция е от 2 000 до 20 000 лв. Законът предвижда също, че санкцията не е еднократна, а че юридическото лице ще продължава да бъде глобявано всеки месец, до заявяване на вписването.

Описаното има информативна цел и преди да предприемете действия Ви съветваме да се консултирате относно обхвата на гореописаното задължение за предоставяне на информация, както и дали Вие попадате сред задължените лица.


Вижте често задаваните въпроси в раздел FAQ за всичко, което ви интересува:

logo

"Евро Финанс 2007" ЕООД
финансово-счетоводна кантора
София, ул. Враня № 73,
ателие 1
02/ 44 16 359
eurofinance_2007@abv.bg

Екипът ни

Галерия

Copyright © 2018 Евро Финанс 2007; Website developed by Sekkeido