Информационна бележка

Информационна бележка

Съгласно изискванията на Закон за защита на личните данни (ЗЗЛД) , и на Закона за електронната търговия, финансово-счетоводна кантора ЕВРО ФИНАНС 2007 ЕООД е длъжна да приема личните Ви данни, които ни предоставяте относно Вас, член на семейството Ви или друго лице, и да съхранява без да ги разпространява. Целта на събирането на тези данни е да бъде изпращана кореспонденция, да бъдат изпълнени поръчките и да се изготвят собствени статистики.

Вие трябва да ни предоставите тези данни, тъй като са необходими за изпълнение на поръчките. Вашият отказ определя невъзможността за поставяне на поръчката Ви на този сайт и за обработването й.

Регистрираната информация е предназначена да бъде използвана от счетоводител и само за следните получатели: финансово-счетоводен отдел - бази данни от фирма “ЕВРО ФИНАНС 2007” ЕООД.

Съгласно разпоредбите на ЗЗЛД всяко физическо лице има право на достъп до отнасящи се за него лични данни, право да се противопостави на обработката на лични данни отнасящи се за него, право и да изиска изтриване на данните *, както и правото да се обърне към съда.

Ако някои от данните Ви са грешни Ви молим да ни информирате възможно по-бързо.

Забележка:

* всяко лице има правото да се противопостави, въз основа на законни мотиви, на обработката на данните отнасящи се за него. Това право на възражение може да бъде изключено за някои видове обработка на данни предвидени в закона (напр.: обработка на данни извършена от финансови и данъчни, полицейски, съдебни органи и органи за социална сигурност). В последствие, тази забележка не може да съществува, ако обработката е със задължителен характер; всяко лице, освен това, има правото да се противопостави, без възнаграждение и без никакво обяснение, на обработката на своите лични данни за целите на директен маркетинг.

  • 9:00 am to 5:30 pm

Свържете се нас

02/ 44 16 359

Посетете офисът ни

София, ул. Враня № 73, ателие 1

Пишете ни на имейл

eurofinance_2007@abv.bg

Работно време

9:00 am to 5:30 pm пн - пк

Прагът за разплащанията в брой остава 10 хил. лв.

blog article

Прагът за разплащанията в брой остава 10 хил. лв.

Прагът за плащания в брой остава 10 хил. лв. и отпада идеята за въвеждане на стимул за подаване на информация за данъчни нарушения стана ясно от приети на II-ро четене промени в ДОПК.

С измененията в кодекса се въвежда изискване ресторантьорите, предлагащи услуги в заведения за хранене или развлечение с 2, 3, 4 или 5 звезди, задължително да имат ПОС терминал. Отпадна обаче изискването да плащат заплати на работниците и служителите си задължително по банков път.

За неизпълнение на задължението за поставяне на ПОС терминал е предвидена глоба за ФЛ, които не са търговци, в размер от 100 до 500 лв., или имуществена санкция за ЮЛ и ЕТ от 500 до 2000 лв. При повторно нарушение глобата става от 200 до 1000 лв., а санкцията - от 1000 до 4000 лв.

Информация за възможността за плащане и чрез ПОС терминал следва да се постави на видно за клиентите място в заведенията.

Промените в ДОПК влизат в сила от 1 януари догодина, а изискването за ПОС терминали в заведенията – от 1 март 2024 г.


Вижте често задаваните въпроси в раздел FAQ за всичко, което ви интересува:

logo

"Евро Финанс 2007" ЕООД
финансово-счетоводна кантора
София, ул. Враня № 73,
ателие 1
02/ 44 16 359
eurofinance_2007@abv.bg

Екипът ни

Галерия

Copyright © 2023 Евро Финанс 2007; Website developed by Sekkeido